Idédagen 2017

Den 13 okt 2017 fick vi uppdraget att videodokumentera och spela in en filmproduktion från Idédagen. Denna konferensdag, fullspäckad med workshops och föreläsningar handlade om temat Digitalisering. 

Hela dagen var riktad åt kommuncheferna och deras ledningsgrupper inom regionen som var på plats. 

Uppdragsgivare och anordnare av denna dag var Qvalitet Öst, ett nätverk vars "övergripande syfte är att bygga upp kunskap och utbyta erfarenheter när det gäller kvalitets- och verksamhetsutveckling inom den kommunala organisationen." 

20171013_095136_HDR.jpg
Skärmbild (7).jpg
Skärmbild (1).jpg